Nekla - turystyka.nekla.eu

OSP2.jpg a3a2cdc0175e32a71902b861b7c05aed
OSP Targowa Górka
2011-03-18 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Targowej Górce
1926-2006

Ochotnicza Straż Pożarna w Targowej Górce została założona w 1926 roku z inicjatywy miejscowych rolników: Franciszka Kalety, Franciszka Soboty, Stanisława Pielaka, Marcina Plucińskiego i nauczyciela miejscowej szkoły Izydora Niedzieli. Ochotniczą Straż Pożarna zarejestrowano jako Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Skład pierwszego zarządu weszli: Franciszek Sobota jako prezes, Stanisław Pielak - naczelnik, Izydor Niedziela - sekretarz, Marcin Pluciński - skarbnik. W latach trzydziestych prezesem był Marcin Pluciński, naczelnikiem- Franciszek Sobota, a Izydor Niedziela pozostał sekretarzem. W tym składzie zarząd pracował do wybuchu II wojny światowej. Wyposażenie straży były mizerne: jeden beczkowóz, o pojemności ok. 300 litrów (dwukołowy na żelaznych kołach) - ciągnący przez jednego konia. Obsługa beczkowozu należała do rolników, którzy kolejno przejmowali beczkowóz. Obowiązek ten pozostawał nawet po wojnie, do czasu otrzymania przez OSP samochodu. System alarmowy stanowiła jedna trąbka strażacka, którą wolno było używać tylko do celów ćwiczebnych, a alarm pożarowy zwiastował dzwon kościelny, który inaczej dzwonił na pożar a inaczej na nabożeństwo. W późniejszym czasie straż pożarna otrzymała sikawkę konną o ręcznym napędzie jako dar od cukrowni w Środzie. W 1937 roku OSP uczestniczyła w zawodach rejonowych w Nekli, gdzie zajęła I lub II miejsce.
Po wejściu Niemców w 1939 roku działalność straży została zawieszona, a w razie wystąpienia pożaru obowiązywała samoobrona.
Straż Pożarna została reaktywowana wiosną 1945 roku, z inicjatywy Izydora Niedzieli. Prezesem został Leon Szaroleta, naczelnikiem Feliks Jałoszyński, a sekretarzem Franciszek Menes. W 1948 roku po walnym zebraniem Straży sekretarzem został Bronisław Pluciński, który pełnił te funkcje przez trzydzieści lat. W latach 1948-49 wybudowano pierwszą strażnicę. Otrzymano na ten cel częściowo środki z Wójtostwa w Dominowie. Projekt wykonał i nadzorował budowę inżynier architekt Fabrowski, a prace murarskie wykonywali więźniowie 1950 roku prezesem straży zostaje na 8 lat Feliks Roszak późniejszy komendant powiatowy straży pożarnej we Wrześni.
W czasie jego prezesury zakupiony został pierwszy samochód Willys-Gas, na który częściowo otrzymano pieniądze z Gminy Dominowo. Na początku lat pięćdziesiątych, otrzymano motopompę, a później samochód gaśniczy. Sikawkę konną przekazano do OSP w Chudzicach pow. Środa, a stary samochód otrzymała komenda policji w Środzie.
W latach pięćdziesiątych w reorganizacji straży zamiast prezesa zostaje funkcja komendanta, którą objął Bronisław Menes. Po kilku latach przywrócona zostaje funkcja prezesa, którym został Stefan Pielak, a po nim Alfons Grzegorzewicz. W 1967r. rozbudowana zostaje w czynie społecznym strażnica do obecnych rozmiarów. W tym samym roku obchodzono z opóźnieniem 40-lecie Straży Pożarnej. Z tej okazji ufundowany został sztandar. Środki na ten cel pochodziły z organizowanych zabaw  i dotacji Gminnej Spółdzielni w Nekli. Sztandar poświęcony został przez ówczesnego proboszcza Targowej Górki ks. Piotra Kaczmarka. W latach 1960- 1974 Ochotnicza Straż Pożarna posiada trzy sekcje: młodzieżową męską ,młodzieżową żeńską i bojową. Liczne dyplomy i nagrody jakie uzyskały poszczególne sekcje w zawodach świadczą o dobrej pracy zarządu OSP z młodzieżą. W 1971 r. prezesem OSP ponownie zostaje Stefan Pielak z Targowej Górki. W następnym okresie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej prezesami byli: Bronisław Pluciński, Marek Wiśniewski, Marian Czerniak, Marek Roszak. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 19 lutego br. wybrany został zarząd w składzie: Mateusz Szałek - Prezes, Michał Zastawa - Naczelnik, Daniel Waligóra - Skarbnik, Andrzej Pacholski - Sekretarz.
Jednostka OSP Targowa Górka zaliczana jest jako jednostka gaśnicza, dysponująca samochodem bojowym marki STAR, wyposażona w podstawowy sprzęt gaśniczy, oraz częściowo specjalistyczny (aparaty tlenowe, piły mechaniczne) oraz wyszkoloną załogę do udziału w akcjach gaśniczych. Zgodnie z wymogami Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Druhowie OSP chętnie włączają się  w prace społeczno-użyteczne na rzecz swojego środowiska wiejskiego. Uczestnicząc w uroczystościach patriotyczno-religijnych organizowanych na terenie miasta i gminy oraz powiatu wrzesińskiego.

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię