Nekla - turystyka.nekla.eu

OSP2.jpg 8727b49d859f3476c5b55ad1cf329223
Odznaczenia OSP
2011-03-30 Łukasz Chromiński
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

 

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza


Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza nadawany jest za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Medal ten mogą otrzymać OSP i ich członkowie, działacze Związku OSP RP oraz osoby, instytucje i organizacje społeczne. Medalem tym mogą być uhonorowane oddziały Związku OSP RP wyróżniające się w realizacji celów Związku. Osoby, instytucje i organizacje przewidziane do nadania Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza powinny posiadać Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa", dodatkowo instytucje i organizacje (w tym OSP) powinny posiadać 75-letni staż swojej działalności. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza powinien być nadawany i wręczany głównie podczas obchodów jubileuszy OSP i Związku OSP RP.

Złoty Znak Związku OSP

Złoty Znak Związku OSP RP nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP RP. Odznaką tą może być uhonorowana osoba lub instytucja, które w sposób znaczący zasłużyły się dla działalności Związku OSP RP, jak również Ochotnicza Straż Pożarna o co najmniej 100-letniej działalności. Osoba lub instytucja przewidziane do nadania Złotego Znaku Związku OSP RP powinny posiadać Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa".

Zasady noszenia: Złoty Znak Związku OSP zawiesza się na szyi, podkładając pod kołnierz koszuli, tak aby górne ramię krzyża sięgało węzła krawatu.

Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa": złoty, srebrny, brązowy.

 

 

Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" (złoty, srebrny, brązowy) nadawany jest za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Medalem tym mogą być odznaczane osoby, instytucje i organizacje (w tym OSP, ich członkowie oraz działacze Związku OSP RP). Warunkiem nadania medalu wyższej klasy jest posiadanie medalu klasy niższej przez co najmniej 4 lata. Ochotnicze Straże Pożarne charakteryzujące się aktywną działalnością mogą być przewidziane do uhonorowania Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa". Klasa medalu odpowiada jubileuszowi: 25 lat - medal brązowy, 50 lat - medal srebrny, 75 lat - medal złoty.

 

Zasady noszenia: Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" nosi się na lewej piersi, na wstążkach, 6,5 cm nad lewą górną kieszenią munduru

Odznaka "Strażak Wzorowy"

Odznaka "Strażak Wzorowy" może być nadawana czynnym członkom OSP za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną. Strażak OSP przewidziany do nadania tej odznaki powinien: złożyć ślubowanie, uzyskać wyszkolenie odpowiadające pełnionej funkcji i posiadać co najmniej trzyletni staż działalności w OSP.

Zasady noszenia: Odznakę Strażaka Wzorowego nosi się po środku lewej górnej kieszeni munduru.

Odznaka za wysługę lat

Odznaka ta jest nadawana osobom wykazującym się działalnością w OSP przez co najmniej pięć lat. Odznaka uzupełniana jest w cyklu pięcioletnim oznaczeniem liczby lat działalności w OSP.Odznaka jest jednostopniowa (z wymienną środkową tarczą przestawiającą liczbę wysłużonych lat).

Odznakę "Za wysługę lat" Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP nadaje:

  • członkom Ochotniczych Straży Pożarnych
  • członkom Młodzieżowych i Harcerskich Drużyn Pożarniczych

Osoba wyróżniona otrzymuje odznakę i legitymację, potwierdzającą jej nadanie.Odznakę za wysługę lat nosi się jedną aktualną.

Zasady noszenia: Odznakę nosi się na klapie prawej, górnej kieszeni kurtki na wysokości guzika, na środku lewej połowy klapy.

Odznaki Młodzieżowej Drużyny OSP

Odznaka "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza" jest wyróżnieniem nadawanym członkom Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych za aktywną działalność w drużynie przy OSP. Odznaka posiada trzy stopnie:

  • brązowa,
  • srebrna,
  • złota.

Odznaka "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza": pierwszego stopnia może być nadana po złożeniu ślubowania i posiadaniu półrocznego stażu w druży­nie, drugiego stopnia może być nadana po uzyskaniu odznaki pierwszego stopnia i posiada­niu 1,5 rocz­nego stażu w drużynie, trzeciego stopnia może być nadana po uzyskaniu odznaki drugiego stopnia i posiadaniu 2,5 rocznego stażu w drużynie. Członkom MDP w wieku 17 18 lat można przyznać po złożeniu ślubowania srebrną odznakę MDP z pominięciem brązowej. Odznakę złotą można nadać po półrocznym okresie posiadania odznaki srebrnej i wykonywaniu funkcji instruktorskich w szkoleniu drużyny. Złota odznaka MDP może być przyznawana działaczom Związku OSP RP pracującym z młodzieżą pożarniczą. Uchwałę w tym zakresie podejmuje właściwe prezydium zarządu oddziału Związku. Odznaki można nadawać dwukrotnie w każdym stopniu. Odznaki zgodnie z postanowieniami regulaminu mogą być nadawane pośmiertnie.

Odznaka "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ma formę toporka strażackiego. W części przeciwle­głej od ostrza toporka znajduje się napis "OSP", po prawej stronie wkomponowany jest czerwony trójkąt. U dołu znajduje się napis "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza". Odznaka brązowa, srebrna, złota wykonana jest z metalu odpowiedniego koloru.

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię