Nekla - mobile.ntt.nekla.eu

OSP2.jpg 083d8e7d4a665adae749558d37acde9c
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nekli
2019-08-20 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
Największa inwestycja gminna rozpoczęta w roku 2018 zbliża się do końca. Kanalizacja sanitarna w ul. Ogrodowej, Lipowej, Lawendowej, Powstańców Wlkp., Gnieźnieńskiej i Poznańskiej w Nekli, jak również wybudowana kanalizacja sanitarna w części Starczanowa zostały dopuszczone do użytkowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Obecnie trwa rozruch tłoczni ścieków w ul. Stadionowej w Nekli i inwentaryzacja geodezyjna w ulicach: Wrzesińska, Sportowa i Stadionowa. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Kanalizacyjnych Dominika Wawrzyniak i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak. Zakończenie prób i rozruchów tłoczni planowane jest jeszcze w sierpniu, a oddanie do użytkowania we wrześniu.
Referat zamówień publicznych, 
inwestycji, obszarów wiejskich i dróg

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię