Nekla - turystyka.nekla.eu

OSP2.jpg 6e42768decd8be46f488715073d3fd1c
Pierwszy etap przebudowy ul. Prądzyńskiego w Targowej Górce zakończony
2019-08-20 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny
W dniu 2 sierpnia 2019 r. Wykonawca robót Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Spółka komandytowa z Kokoszek zgłosiła zakończenie prac na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Przebudowa drogi gminnej – ul. Prądzyńskiego w m. Targowa Górka wraz z przebudową wodociągu – etap I”.
W ramach inwestycji wykonano na długości 155 m nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm o powierzchni 829 m2, a zgodnie z projektem stałej zmiany organizacji ruchu wykonano próg zwalniający i nowe oznakowanie drogowe. Odwodnienie nawierzchni utwardzonej ulicy zapewniają wykonane 4 przykrawężnikowe wpusty uliczne. Wymieniono również sieć wodociągową w ulicy z rur azbestocementowych na rury PEHD 100 na długości 174,10 m wraz z wymianą 6 szt. przyłączy z rur PE 32 do granicy działek o łącznej długości 25,30 m. Koszt wykonanego przedsięwzięcia to kwota 198.147,71 zł brutto.
Referat zamówień publicznych, 
inwestycji, obszarów wiejskich i dróg

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię